WF 8680 D UPO

Petunjuk WF 8680 D UPO

(1)
 • SM2371
  1
  W
  OOLMARK
  APPROVED
  KALLT
  H
  A
  B
  C
  I
  P
  L
  SE
  MODELL
  : WF 5280 D - WF 8680 D
  TVÄTTMASKINENS HUVUDSAKLIGA FUNKTIONER
  A Start signallampa
  B Display
  C Tryckknappar för tillvalsfunktioner
  H Tryckknapp för val av centrifugering
  L Starttryckknapp
  I Tryckknapp för försenad start
  P
  Program- och temperaturvred
  ANVÄNDNING AV TVÄTTMASKINEN
  (genom att följa dessa moment utför tvättmaskinen den valda tvättcykeln)
  1. Öppna luckan.
  2. Lägg i tvätten i trumman och stäng luckan ordentligt.
  Observera!! Det är förbjudet att överbelasta tvättmaskinen. Du avråds från att tvätta plagg
  som absorberar en stor mängd vatten, t.ex. mattor.
  3. Häll i tvätt- och sköljmedel, i respektive fack, avsett för hushållstvättmaskiner (se kapitlet “
  ANVÄNDNING AV TVÄTTMEDEL“).
  4. Stäng tvättmedelsutrymmet, och se till att det inte öppnas när tvättmaskinen är igång eftersom
  vatten då kan komma ut.
  5. Vrid programvredet (P) och välj det önskade programmet och temperaturen i överensstämmelse
  med tygtypen som ska tvättas (se: PROGRAMTABELL”).
  OBS!: Genom att ställa in vredet, visas automatiskt längden i minuter för den valda cykeln på displayen. Tiden
  minskas automatiskt under tvättprogrammets gång tills meddelandet END visas, som anger programslut.
  6. Välj den önskade centrifugeringshastigheten genom att trycka på tryckknappen (H) (se ”VARIABEL
  CENTRIFUGERING”).
  7. Välj med tryckknapparna (C) funktionerna som ska användas (se ”TILLVALSFUNKTIONER”). De
  intryckta tryckknapparna tänds, och tiden angiven på displayen varierar i överensstämmelse med
  de inställda funktionerna.
  8. Tryck, om du så önskar, på knappen (I) (se ”FÖRSENAD START”).
  9. Tryck på knappen (L) för att starta tvättcykelprogrammet (se STARTKNAPPEN”).
  10. Vid slutförd tvätt vrid programvredet (P) till STOPP .
  11. Öppna luckan och ta ut tvätten.
  12. Med torra händer dra ut tvättmaskinens stickpropp ur eluttaget.
  13. Stäng kranen för tilloppsvattnet.
  TVÄTTCYKEL:
  EASY LOGIC-TEKNIK
  Samtliga tvättprogram för BOMULL och SYNTET har förkortats för att minska tvättiden maximalt
  och samtidigt garantera bra tvättresultat. Den elektroniska tvättmaskinen är även utrustad med
  ett EASY LOGIC-system som automatiskt känner av tvättmängden. Maskinen reglerar med
  andra ord vattenmängden efter mängden tvätt och anpassar tvättiden därefter. Detta resulterar
  i lägre vattenförbrukning och tids- och energibesparing. Om tvättmängden är mindre än den
  rekommenderade max. mängden (se tabellen över tekniska data) minskas vattenmängden med
  2 l/kg tvättmängd. Vid halvlast eller mindre tvättmängd utesluter tvättmaskinen automatiskt
  en sköljning i förhållande till det som har programmerats.
  OBS! EASY LOGIC-funktionen är endast aktiv för tvättprogrammen BOMULL.
WF 8680 D UPO

Apakah Anda memiliki pertanyaan tentang WF 8680 D UPO?

Jumlah pertanyaan: 0

Ajukan pertanyaan anda mengenai UPO WF 8680 D di sini kepada pemilik produk lainnya. Sampaikan dekripsi yang jelas dan singkat tentang masalah dan pertanyaan anda. Semakin jelas penjelasan masalahnya, semakin mudah bagi pemilik UPO WF 8680 D lainnya untuk menyediakan jawaban terbaik.

Tampilkan panduan gratisUPO WF 8680 D di sini. Anda sudah membaca panduan tetapi tidak menjawab pertanyaan anda? Silakan ajukan pertanyaan anda pada halaman ini kepada pemilik UPO WF 8680 D lainnya. Ajukan pertanyaan Anda di sini

spesifikasi produk

Umum
Brand UPO
Model WF 8680 D
Produk Mesin Cuci
Bahasa Bahasa Indonesia, Inggris, Swedia, Denmark, Norwegia, Finlandia
Jenis berkas PDF

petunjuk.co.id

Mencari panduan? petunjuk.co.id menjamin anda untuk menemukan panduan yang anda cari dalam waktu singkat. Database kami memuat lebih dari 1 juta panduan PDF untuk lebih dari 10,000 merek. Setiap hari kami menambahkan panduan terbaru sehingga anda akan selalu menemukan produk yang anda cari. Sangat mudah: hanya dengan mengetikkan nama merek dan tipe produk dalam kotak penelusuran dan anda akan melihat secara instan panduan yang anda pilih secara online dengan gratis.

petunjuk.co.id

© Hak Cipta 2020 petunjuk.co.id. Hak Cipta Dilindungi.