WF 5004 UPO

Petunjuk WF 5004 UPO

(1)
 • SM2351
  1
  KONTROLL AV TVÄTTENS BALANS UNDER CENTRIFUGERINGEN:
  Den här tvättmaskinen är utrustad med ett speciellt elektroniskt kontrollsystem för korrekt
  balansering av tvätten.
  Före varje centrifugering, gör systemet så att plaggen fördelar sig i trumman, på det mest
  likformiga sättet.
  Vid oregelbunden fördelning av tvätten, reduceras den slutliga centrifugeringshastigheten,
  av säkerhetsskäl, och vid hög obalans av tvätten utförs ingen centrifugering.
  TVÄTTMASKINENS HUVUDFUNKTIONER
  B Start signallampa
  C Tryckknappar för tillvalsfunktioner
  L Starttryckknapp
  P Vred för program och temperaturer
  SE
  MODELL: WF3504 - WF5004
  ANVÄNDNING AV TVÄTTMASKINEN
  (genom att följa dessa moment utför tvättmaskinen den inställda tvättcykeln)
  1. Öppna luckan.
  2. Lägg i tvätten i trumman och stäng luckan.
  Observera!! Det är förbjudet att överbelasta tvättmaskinen. Du avråds från att tvätta plagg
  som absorberar stor mängd vatten, t.ex. mattor.
  3. Häll i tvätt- och sköljmedel, i respektive fack, avsett för hushållstvättmaskiner (se kapitlet
  ANVÄNDNING AV TVÄTTMEDEL“).
  4. Stäng tvättmedelsutrymmet, och se till att det inte öppnas när tvättmaskinen är i drift eftersom det
  då kan komma ut vatten.
  5. Vrid programvredet (P) och välj det önskade programmet och temperaturen i överensstämmelse
  med tygtypen som ska tvättas (se: “PROGRAMTABELL)
  6. Välj tryckknapparna (C) med funktionerna som ska användas (se “TILLVALSFUNKTIONER”).
  7. Tryck på knappen (L) för att starta tvättprogrammet (se “STARTTRYCKKNAPPEN”)
  8. Vid slutförd tvätt, vrid programvredet (P) till “STOP” och lampan (B) släcks.
  9. Öppna luckan och ta ut tvätten.
  10. Med torra händer skilj tvättmaskinens stickpropp från elnätet.
  11. Stäng kranen för tilloppsvattnet.
  TVÄTTCYKEL:
WF 5004 UPO

Apakah Anda memiliki pertanyaan tentang WF 5004 UPO?

Jumlah pertanyaan: 0

Ajukan pertanyaan anda mengenai UPO WF 5004 di sini kepada pemilik produk lainnya. Sampaikan dekripsi yang jelas dan singkat tentang masalah dan pertanyaan anda. Semakin jelas penjelasan masalahnya, semakin mudah bagi pemilik UPO WF 5004 lainnya untuk menyediakan jawaban terbaik.

Tampilkan panduan gratisUPO WF 5004 di sini. Anda sudah membaca panduan tetapi tidak menjawab pertanyaan anda? Silakan ajukan pertanyaan anda pada halaman ini kepada pemilik UPO WF 5004 lainnya. Ajukan pertanyaan Anda di sini

spesifikasi produk

Umum
Brand UPO
Model WF 5004
Produk Mesin Cuci
Bahasa Inggris, Swedia, Denmark, Norwegia, Finlandia
Jenis berkas PDF

petunjuk.co.id

Mencari panduan? petunjuk.co.id menjamin anda untuk menemukan panduan yang anda cari dalam waktu singkat. Database kami memuat lebih dari 1 juta panduan PDF untuk lebih dari 10,000 merek. Setiap hari kami menambahkan panduan terbaru sehingga anda akan selalu menemukan produk yang anda cari. Sangat mudah: hanya dengan mengetikkan nama merek dan tipe produk dalam kotak penelusuran dan anda akan melihat secara instan panduan yang anda pilih secara online dengan gratis.

petunjuk.co.id

© Hak Cipta 2020 petunjuk.co.id. Hak Cipta Dilindungi.