WF 5001 UPO

Petunjuk WF 5001 UPO

(1)
 • Balanskontroll av tvätt vid centrifugering:
  Tvättmaskinen är utrustad med en elektronisk kontroll för korrekt fördelning av tvätten. Före
  varje centrifugering ser systemet till att tvätten fördelas så jämnt som möjligt i trumman. Om
  tvätten är ojämnt fördelad minskas slutcentrifugeringshastigheten av säkerhetsskäl.
  Centrifugeringen genomförs inte om obalansen är mycket stor.
  SM1726
  1
  SE
  TVÄTTMASKINENS HUVUDFUNKTIONER
  (följ anvisningarna och tvättmaskinen kör det valda tvättprogrammet)
  1. Öppna luckan.
  2. Placera tvätten i trumman och stäng luckan.
  Varning! Överbelasta inte tvättmaskinen. Det avråds från att tvätta artiklar som absorberar mycket
  vatten, t.ex. mattor.
  3. Tillsätt låglöddrande tvättmedel och sköljmedel för tvättmaskiner i de avsedda facken i tvättmedelsfacket (se
  ANVÄNDNING AV TVÄTTMEDEL).
  4. Stäng tvättmedelsfacket. Öppna inte tvättmedelsfacket när tvättmaskinen är igång, då kan vatten läcka ut.
  5. Tryck på knappen (G).
  6. Vrid på vredet (P) för att välja önskat tvättprogram och temperatur beroende på de textiler som ska tvättas
  (se PROGRAMTABELLER).
  7. Tryck på knapparna (C) för att välja önskat tillval (se TILLVALSFUNKTIONER). De nedtryckta knapparna
  tänds.
  8. Tryck på knappen (L) för att starta tvättprogrammet (se STARTKNAPP).
  9. Tryck på knappen (G) efter avslutat tvättprogram för att stänga av tvättmaskinen.
  10. Öppna luckan och ta ut tvätten.
  11. Dra ut stickkontakten från eluttaget med torra händer.
  12. Stäng vattenkranen
  A Programtabell
  B Kontrollampa
  C Knappar för tillvalsfunktioner
  G Knapp PÅ/AV
  L Startknapp
  P Program- och temperaturvred
  MODEL: WF 5001 • MAXI 310
  ANVÄNDNING AV TVÄTTMASKINEN
  TVÄTTPROGRAM:
  STARTKNAPP:
  När denna knapp trycks ned startar tvättcykeln. Knappen (L) tänds för att indikera att tvättcykeln
  har påbörjats.
  Varning! Använd endast denna funktion när det är absolut nödvändigt och
  endast om tvättprogrammet som ska återställas har gått i några minuter.
  Vänta i två minuter efter en återställning innan du öppnar luckan så att
  låsmekanismen har släppt.
  PROGRAMVRED, STOPP:
  Stoppfunktionen stannar tvättmaskinen. Placera programvredet i läge STOPP om du vill ändra
  tvättprogram eller lägga in mer tvätt under tvättprogrammets gång (knappen börjar att
  blinka).Vrid sedan vredet till det nya tvättprogrammet och tryck på STARTKNAPPEN. Det
  vatten som finns i tvättmaskinen töms ut innan tvättprogrammet startar.
  60
  °
  90
  °
  75
  °
  60
  °
  40
  °
  30
  °
  60
  °
  40
  °
  30
  °
  40
  °
  30
  °
  30
  °
  40
  °
  40
  °
  30
  °
  35
  °
  0
  START
  APCLB G
  0
  L
  START
  STOP
WF 5001 UPO

Apakah Anda memiliki pertanyaan tentang WF 5001 UPO?

Jumlah pertanyaan: 0

Ajukan pertanyaan anda mengenai UPO WF 5001 di sini kepada pemilik produk lainnya. Sampaikan dekripsi yang jelas dan singkat tentang masalah dan pertanyaan anda. Semakin jelas penjelasan masalahnya, semakin mudah bagi pemilik UPO WF 5001 lainnya untuk menyediakan jawaban terbaik.

Tampilkan panduan gratisUPO WF 5001 di sini. Anda sudah membaca panduan tetapi tidak menjawab pertanyaan anda? Silakan ajukan pertanyaan anda pada halaman ini kepada pemilik UPO WF 5001 lainnya. Ajukan pertanyaan Anda di sini

spesifikasi produk

Umum
Brand UPO
Model WF 5001
Produk Mesin Cuci
Bahasa Inggris, Swedia, Denmark, Norwegia, Finlandia
Jenis berkas PDF

petunjuk.co.id

Mencari panduan? petunjuk.co.id menjamin anda untuk menemukan panduan yang anda cari dalam waktu singkat. Database kami memuat lebih dari 1 juta panduan PDF untuk lebih dari 10,000 merek. Setiap hari kami menambahkan panduan terbaru sehingga anda akan selalu menemukan produk yang anda cari. Sangat mudah: hanya dengan mengetikkan nama merek dan tipe produk dalam kotak penelusuran dan anda akan melihat secara instan panduan yang anda pilih secara online dengan gratis.

petunjuk.co.id

© Hak Cipta 2020 petunjuk.co.id. Hak Cipta Dilindungi.