Petunjuk MQ5B100N Siemens

MQ5B100N Siemens

Di sebelah kanan Anda bisa menemukan petunjuk MQ5B100N Siemens. Jika Anda memiliki pertanyaan tentang Anda, silakan beri tahu kami di akhir laman ini.

Brand
Siemens
Model
MQ5B100N
Produk
EAN
Bahasa
Jerman, Polandia, Turki, Yunani, Hongaria, Bahasa Indonesia
Jenis berkas
PDF
Situs
http://www.siemens.com/entry/cc/en/
fåëíêì´πÉë=ÇÉ=ëÉêîá´ç
Ïäçãßåò ÷ñÞóçò
Kullanma talimatý
Instrukcja obsługi
Használati utasítás
I¸c¹pº®ýiø μ e®cÿæºa¹aýiï
Ÿc¹pº®ýåø ÿo õ®cÿæºa¹aýåå
dÉÄê~ìÅÜë~åäÉáíìåÖ
léÉê~íáåÖ=áåëíêìÅíáçåë
kçíáÅÉ=ÇÛìíáäáë~íáçå
fëíêìòáçåá=éÉê=äÛìëç
dÉÄêìáâë~~åïáàòáåÖ
_êìÖë~åîáëåáåÖ
_êìâë~åîáëåáåÖ
_êìâë~åîáëåáåÖ
h®óííçÜàÉ
fåëíêìÅÅáçåÉë=ÇÉ=ìëç
jnR_KKK
VMMMSPSSTO
ÇÉ aÉìíëÅÜ
Éå båÖäáëÜ
Ñê cê~å´~áë
áí fí~äá~åç
åä kÉÇÉêä~åÇë
Ç~ a~åëâ
åç kçêëâ
ëî pîÉåëâ~
Ñá pìçãá
Éë bëé~¥çä
éí mçêíìÖìÆë
Éä ÅëëçíéêÜ
íê Türkçe
éä Polski
Üì Magyar
ìâ š®paï¸c¿®a
êì Pºcc®å¼

Apakah Anda memiliki pertanyaan tentang MQ5B100N Siemens?

Αν έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με το \Siemens MQ5B100N"

Beli produk terkait:

spesifikasi produk

Desain
Tipe -
Mangkuk dapat dilepas -
Warna produk Putih
Bagian dapat digunakan pada alat pencuci piring -
Panjang kabel 1.5 m
Unit pisau dapat dilepas yes
Performa
Kapasitas mangkuk -
Jumlah kecepatan -
Fungsi denyut -
Penghancuran es -
Daya
Daya 280 W
Frekuensi masukan AC 50 Hz
Tegangan masukan AC 220 - 240 V
Data logistik
Karton master GTIN (EAN/UPC) 4242003565445
Material
Bahan pisau Baja Antikarat
Bahan Kerangka Mesin Plastik
Berat dan dimensi
Tinggi   374 mm
Panjang 61 mm
Lebar 61 mm
Berat   600 g

Produk terkait: