Petunjuk MUM54020 Bosch

MUM54020 Bosch

Di sebelah kanan Anda bisa menemukan petunjuk MUM54020 Bosch. Jika Anda memiliki pertanyaan tentang Anda, silakan beri tahu kami di akhir laman ini.

Brand
Bosch
Model
MUM54020
Produk
EAN
4242002761282, 4242200761282
Bahasa
Polandia, Rusia, Turki, Yunani, Hongaria, Bahasa Indonesia
Jenis berkas
PDF
Situs
http://www.bosch.com/
ÇÉ dÉÄê~ìÅÜë~åäÉáíìåÖ
Éå léÉê~íáåÖ=áåëíêìÅíáçåë
Ñê kçíáÅÉ=ÇÛìíáäáë~íáçå
áí fëíêìòáçåá=éÉê=äÛìëç
åä dÉÄêìáâë~~åïáàòáåÖ
Ç~ _êìÖë~åîáëåáåÖ
åç _êìâë~åîáëåáåÖ
ëî _êìâë~åîáëåáåÖ
Ñá h®óííçÜàÉ
jrjROKK
jrjRQKK
jrjRSKK
Éë fåëíêìÅÅáçåÉë=ÇÉ=ìëç
éí fåëíêì´πÉë=ÇÉ=ëÉêîá´ç
Éä Ïäçãßåò ÷ñÞóçò
íê Kullanma talimatý
éä Instrukcja obsługi
Üì
e~ëòå•ä~íá=ìí~ëí•ë
ìâ I¸c¹pº®ýiø μ e®cÿæºa¹aýiï
êì Ÿc¹pº®ýåø ÿo
õ®cÿæºa¹aýåå

Apakah Anda memiliki pertanyaan tentang MUM54020 Bosch?

Αν έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με το \Bosch MUM54020"

Beli produk terkait:

spesifikasi produk

Fitur
Kecepatan bervariasi yes
Jumlah kecepatan 7
Kapasitas mangkuk 3.9
Tombol on/off yes
Fungsi denyut yes
Warna produk Silver, Turquoise
Turbo -
Panjang kabel 1.1 m
Daya
Daya 900 W
Berat dan dimensi
Panjang 280 mm
Lebar 271 mm
Tinggi   282 mm
Berat   6410 g

Produk terkait: